Housemax International

Language

Konstrukční a projekční činnost

Dle dodaných či vlastních návrhů zkonstruujeme, připravíme dokumentaci pro stavební povolení a výrobní dokumentaci zámečnických prvků od jednoduchých až po složité konstrukce s pevnostními a životnostními výpočty.

  • konstrukce na zakázku prostřednictvím nejnovějších CAD systémů
  • tvorba výrobní projektové dokumentace vč. výkazu výměr a prvků
  • návrh a konzultace výrobních postupů